Hiển thị tất cả 8 kết quả

Show sidebar
Close

Sàn gỗ tự nhiên xương cá Căm Xe

Liên hệ để nhận giá
Kích thước: 15 x 90 x 450/600/750 mm Giá bán:
Close

Sàn gỗ tự nhiên xương cá Sồi

Liên hệ để nhận giá
Kích thước: 15 x 90 x 450/600/750 mm Giá bán:
Sàn Gỗ Xương Cá Charm Wood C01
Close

Sàn Gỗ Xương Cá Charm Wood C01

495.000 
Kích thước: 606 x 96 x 12 mm Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp Diện tích/ hộp: 1.3962m2
Sàn Gỗ Xương Cá Charm Wood C02
Close

Sàn Gỗ Xương Cá Charm Wood C02

495.000 
Kích thước: 606 x 96 x 12 mm Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp Diện tích/ hộp: 1.3962m2
Sàn Gỗ Xương Cá Charm Wood C03
Close

Sàn Gỗ Xương Cá Charm Wood C03

495.000 
Kích thước: 606 x 96 x 12 mm Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp Diện tích/ hộp: 1.3962m2
Sàn Gỗ Xương Cá Charm Wood C04
Close

Sàn Gỗ Xương Cá Charm Wood C04

495.000 
Kích thước: 606 x 96 x 12 mm Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp Diện tích/ hộp: 1.3962m2
Sàn gỗ công nghiệp xương cá Charmwood
Close

Sàn Gỗ Xương Cá Charm Wood C05

495.000 
Kích thước: 606 x 96 x 12 mm Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp Diện tích/ hộp: 1.3962m2
Sàn gỗ công nghiệp xương cá Charmwood
Close

Sàn Gỗ Xương Cá Charm Wood C06

495.000 
Kích thước: 606 x 96 x 12 mm Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp Diện tích/ hộp: 1.3962m2