Tranh vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng. Kỹ thuật này sử dụng một hình ảnh hoặc mẫu và tạo ra một bản sao hoàn hảo của nó, được đảo ngược theo trục đối xứng.

Tranh vân đá đối xứng thường được tạo ra bằng cách sử dụng phần mềm đồ họa hoặc bằng tay bằng cách sử dụng bút và giấy. Để tạo ra tranh này, người vẽ sẽ bắt đầu bằng cách vẽ một nửa của hình ảnh hoặc mẫu, sau đó đối xứng lại để tạo ra phần còn lại.

Tranh đối xứng thường được sử dụng để tạo ra các mẫu hoặc hình ảnh đẹp mắt trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ trang trí nội thất đến thiết kế thời trang và trang trí bánh. Nó cũng là một cách thú vị để tập trung và giải trí cho những người yêu thích nghệ thuật.

Hiển thị 1–12 của 37 kết quả

Show sidebar
Tranh Vân Đá Đối Xứng
Close

Tranh Vân Đá Đối Xứng 104833

 • Chất liệu: PVC, Foam, Kính, Mica,... (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 12mm, 18mm)
 • Kích thước PVC: 1.2 x2.4 m
 • Kích thuớc thiết kế: Không giới hạng
Tranh tráng gương vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng và kỹ thuật tráng gương. Kỹ thuật tráng gương sử dụng một tấm gương để tạo ra một bề mặt phản chiếu, trong khi kỹ thuật đối xứng sử dụng trục đối xứng để tạo ra các hình ảnh đối xứng.
Tranh Vân Đá Đối Xứng
Close

Tranh Vân Đá Đối Xứng 108576

 • Chất liệu: PVC, Foam, Kính, Mica,... (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 12mm, 18mm)
 • Kích thước PVC: 1.2 x2.4 m
 • Kích thuớc thiết kế: Không giới hạng
Tranh tráng gương vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng và kỹ thuật tráng gương. Kỹ thuật tráng gương sử dụng một tấm gương để tạo ra một bề mặt phản chiếu, trong khi kỹ thuật đối xứng sử dụng trục đối xứng để tạo ra các hình ảnh đối xứng.
Tranh Vân Đá Đối Xứng
Close

Tranh Vân Đá Đối Xứng 11816992

 • Chất liệu: PVC, Foam, Kính, Mica,... (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 12mm, 18mm)
 • Kích thước PVC: 1.2 x2.4 m
 • Kích thuớc thiết kế: Không giới hạng
Tranh tráng gương vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng và kỹ thuật tráng gương. Kỹ thuật tráng gương sử dụng một tấm gương để tạo ra một bề mặt phản chiếu, trong khi kỹ thuật đối xứng sử dụng trục đối xứng để tạo ra các hình ảnh đối xứng.
Tranh Vân Đá Đối Xứng
Close

Tranh Vân Đá Đối Xứng 125787

 • Chất liệu: PVC, Foam, Kính, Mica,... (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 12mm, 18mm)
 • Kích thước PVC: 1.2 x2.4 m
 • Kích thuớc thiết kế: Không giới hạng
Tranh tráng gương vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng và kỹ thuật tráng gương. Kỹ thuật tráng gương sử dụng một tấm gương để tạo ra một bề mặt phản chiếu, trong khi kỹ thuật đối xứng sử dụng trục đối xứng để tạo ra các hình ảnh đối xứng.
Tranh Vân Đá Đối Xứng
Close

Tranh Vân Đá Đối Xứng 129046

 • Chất liệu: PVC, Foam, Kính, Mica,... (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 12mm, 18mm)
 • Kích thước PVC: 1.2 x2.4 m
 • Kích thuớc thiết kế: Không giới hạng
Tranh tráng gương vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng và kỹ thuật tráng gương. Kỹ thuật tráng gương sử dụng một tấm gương để tạo ra một bề mặt phản chiếu, trong khi kỹ thuật đối xứng sử dụng trục đối xứng để tạo ra các hình ảnh đối xứng.
Tranh Vân Đá Đối Xứng
Close

Tranh Vân Đá Đối Xứng 14111

 • Chất liệu: PVC, Foam, Kính, Mica,... (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 12mm, 18mm)
 • Kích thước PVC: 1.2 x2.4 m
 • Kích thuớc thiết kế: Không giới hạng
Tranh tráng gương vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng và kỹ thuật tráng gương. Kỹ thuật tráng gương sử dụng một tấm gương để tạo ra một bề mặt phản chiếu, trong khi kỹ thuật đối xứng sử dụng trục đối xứng để tạo ra các hình ảnh đối xứng.
Tranh Vân Đá Đối Xứng
Close

Tranh Vân Đá Đối Xứng 14112

 • Chất liệu: PVC, Foam, Kính, Mica,... (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 12mm, 18mm)
 • Kích thước PVC: 1.2 x2.4 m
 • Kích thuớc thiết kế: Không giới hạng
Tranh tráng gương vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng và kỹ thuật tráng gương. Kỹ thuật tráng gương sử dụng một tấm gương để tạo ra một bề mặt phản chiếu, trong khi kỹ thuật đối xứng sử dụng trục đối xứng để tạo ra các hình ảnh đối xứng.
Tranh Vân Đá Đối Xứng
Close

Tranh Vân Đá Đối Xứng 14121

 • Chất liệu: PVC, Foam, Kính, Mica,... (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 12mm, 18mm)
 • Kích thước PVC: 1.2 x2.4 m
 • Kích thuớc thiết kế: Không giới hạng
Tranh tráng gương vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng và kỹ thuật tráng gương. Kỹ thuật tráng gương sử dụng một tấm gương để tạo ra một bề mặt phản chiếu, trong khi kỹ thuật đối xứng sử dụng trục đối xứng để tạo ra các hình ảnh đối xứng.
Tranh Vân Đá Đối Xứng
Close

Tranh Vân Đá Đối Xứng 14122

 • Chất liệu: PVC, Foam, Kính, Mica,... (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 12mm, 18mm)
 • Kích thước PVC: 1.2 x2.4 m
 • Kích thuớc thiết kế: Không giới hạng
Tranh tráng gương vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng và kỹ thuật tráng gương. Kỹ thuật tráng gương sử dụng một tấm gương để tạo ra một bề mặt phản chiếu, trong khi kỹ thuật đối xứng sử dụng trục đối xứng để tạo ra các hình ảnh đối xứng.
Tranh Vân Đá Đối Xứng
Close

Tranh Vân Đá Đối Xứng 141870

 • Chất liệu: PVC, Foam, Kính, Mica,... (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 12mm, 18mm)
 • Kích thước PVC: 1.2 x2.4 m
 • Kích thuớc thiết kế: Không giới hạng
Tranh tráng gương vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng và kỹ thuật tráng gương. Kỹ thuật tráng gương sử dụng một tấm gương để tạo ra một bề mặt phản chiếu, trong khi kỹ thuật đối xứng sử dụng trục đối xứng để tạo ra các hình ảnh đối xứng.
Tranh Vân Đá Đối Xứng
Close

Tranh Vân Đá Đối Xứng 14192

 • Chất liệu: PVC, Foam, Kính, Mica,... (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 12mm, 18mm)
 • Kích thước PVC: 1.2 x2.4 m
 • Kích thuớc thiết kế: Không giới hạng
Tranh tráng gương vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng và kỹ thuật tráng gương. Kỹ thuật tráng gương sử dụng một tấm gương để tạo ra một bề mặt phản chiếu, trong khi kỹ thuật đối xứng sử dụng trục đối xứng để tạo ra các hình ảnh đối xứng.
Tranh Vân Đá Đối Xứng
Close

Tranh Vân Đá Đối Xứng 156721

 • Chất liệu: PVC, Foam, Kính, Mica,... (3mm, 4mm, 5mm, 8mm, 12mm, 18mm)
 • Kích thước PVC: 1.2 x2.4 m
 • Kích thuớc thiết kế: Không giới hạng
Tranh tráng gương vân đá đối xứng là một loại tranh vẽ được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật đối xứng và kỹ thuật tráng gương. Kỹ thuật tráng gương sử dụng một tấm gương để tạo ra một bề mặt phản chiếu, trong khi kỹ thuật đối xứng sử dụng trục đối xứng để tạo ra các hình ảnh đối xứng.