Hình ảnh công trình ốp Lamri được công ty sàn gỗ Anh Minh cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hoàn thiện.