Sản phẩm gỗ nhựa Kankyo-wood được sản xuất từ thành phần chính là gỗ tự nhiên và nhựa tổng hợp, còn lại là chất phụ gia khác.

Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Show sidebar
KANKYO WOOD
Close

Gỗ ốp tường trần MKV03

 • Màu sắc: Dark Brown, Brown, Light Brown, Grey
 • Qui cách: Dài: 2000mm x Rộng: 150mm x Dày: 13mm
 • Chất liệu: Gỗ và nhựa tổng hợp
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Sản xuất tại: Việt Nam
Sàn nhựa ngoài trời Kankyo Wood
Close

Gỗ ốp tường trần MKV05

 • Màu sắc: Dark Brown, Brown, Light Brown, Grey
 • Qui cách: Dài: 2000mm x Rộng: 200mm x Dày: 26mm
 • Chất liệu: Gỗ và nhựa tổng hợp
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Sản xuất tại: Việt Nam
Sàn nhựa ngoài trời Kankyo Wood
Close

Sàn ngoài trời MKV01

 • Màu sắc: Dark Brown, Brown, Light Brown, Grey
 • Qui cách: Dài: 2000mm x Rộng: 100mm x Dày: 25mm
 • Chất liệu: Gỗ và nhựa tổng hợp
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Sản xuất tại: Việt Nam
Sàn nhựa ngoài trời Kankyo Wood
Close

Sàn ngoài trời MKV02

 • Màu sắc: Dark Brown, Brown, Light Brown, Grey
 • Qui cách: Dài: 2000mm x Rộng: 150mm x Dày: 30mm
 • Chất liệu: Gỗ và nhựa tổng hợp
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Sản xuất tại: Việt Nam
Sàn nhựa ngoài trời Kankyo Wood
Close

Sàn ngoài trời MKV04

 • Màu sắc: Dark Brown, Brown, Light Brown, Grey
 • Qui cách: Dài: 2000mm x Rộng: 145mm x Dày: 25mm
 • Chất liệu: Gỗ và nhựa tổng hợp
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Sản xuất tại: Việt Nam
Sàn nhựa ngoài trời Kankyo Wood
Close

Sàn ngoài trời MKV07

 • Màu sắc: Dark Brown, Brown, Light Brown, Grey
 • Qui cách: Dài: 2000mm x Rộng: 145mm x Dày: 30mm
 • Chất liệu: Gỗ và nhựa tổng hợp
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Sản xuất tại: Việt Nam
Thanh lam ngoài trời Kankyo Wood
Close

Thanh lam gỗ ngoài trời MKV09

 • Màu sắc: Dark Brown, Brown, Light Brown, Grey
 • Qui cách: Dài: 2000mm x Rộng: 60mm x Dày: 30mm
 • Chất liệu: Gỗ và nhựa tổng hợp
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Sản xuất tại: Việt Nam
Thanh lam ngoài trời Kankyo Wood
Close

Thanh lam gỗ ngoài trời MKV10

 • Màu sắc: Dark Brown, Brown, Light Brown, Grey
 • Qui cách: Dài: 2000mm x Rộng: 90mm x Dày: 45mm
 • Chất liệu: Gỗ và nhựa tổng hợp
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Sản xuất tại: Việt Nam
Thanh lam ngoài trời Kankyo Wood
Close

Thanh lam gỗ ngoài trời MKV12

 • Màu sắc: Dark Brown, Brown, Light Brown, Grey
 • Qui cách: Dài: 2000mm x Rộng: 100mm x Dày: 25mm
 • Chất liệu: Gỗ và nhựa tổng hợp
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Sản xuất tại: Việt Nam
Thanh lam ngoài trời Kankyo Wood
Close

Thanh lam gỗ ngoài trời MKV13

 • Màu sắc: Dark Brown, Brown, Light Brown, Grey
 • Qui cách: Dài: 2000mm x Rộng: 145mm x Dày: 30mm
 • Chất liệu: Gỗ và nhựa tổng hợp
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Sản xuất tại: Việt Nam
Thanh lam ngoài trời Kankyo Wood
Close

Thanh lam gỗ ngoài trời MKV17

 • Màu sắc: Dark Brown, Brown, Light Brown, Grey
 • Qui cách: Dài: 2000mm x Rộng: 150mm x Dày: 50mm
 • Chất liệu: Gỗ và nhựa tổng hợp
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Sản xuất tại: Việt Nam
Thanh lam ngoài trời Kankyo Wood
Close

Thanh lam gỗ ngoài trời MKV18

 • Màu sắc: Dark Brown, Brown, Light Brown, Grey
 • Qui cách: Dài: 2000mm x Rộng: 150mm x Dày: 75mm
 • Chất liệu: Gỗ và nhựa tổng hợp
 • Công nghệ: Nhật Bản
 • Sản xuất tại: Việt Nam