Hình ảnh công trình sàn gỗ kỹ thuật được công ty sàn gỗ Anh Minh cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hoàn thiện.