Hình ảnh công trình vỉ gỗ trang trí dạng sóng được công ty sàn gỗ Anh Minh cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hoàn thiện.