Hình ảnh công trình sàn xương cá được công ty sàn gỗ Anh Minh cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hoàn thiện.

12