Công trình sàn gỗ kỹ thuật, Công trình sàn gỗ tự nhiên, Công trình sàn xương cá, Hình ảnh đã thi công

Sàn gỗ tự nhiên HORME Sồi Engineer xương cá thi công tại Bình Dương

1.Tên khách hàng: Anh Quốc

2. Địa chỉ công trình: Bình Dương

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn HORME Sồi Engineer

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên HORME Sồi Engineer xương cá

5. Kích thước ván: 900 x 120 x 15. (3) mm

6. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt sàn HORME Sồi Engineer:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.