Công trình sàn gỗ tự nhiên, Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu

Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào tại quận Thủ Đức

1.Tên khách hàng: Anh Thức

2. Địa chỉ công trình: Quận Thủ Đức, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn Chiu Liu

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên Chiu liu Lào 600

5. Kích thước ván: 600 x 90 x 15 mm

6. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt vật liệu sàn gỗ tự nhiên Chiu liu Lào này:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.