Hiển thị 1–12 của 19 kết quả

Show sidebar
Close

Sàn gỗ Quickstep IM1848

809.000 
Standard: V4 Quy cách: 1380 (D) x 190 (R) x 8mm Kích thước 1 hộp: 1,835 m² Số lượng tấm trong một hộp: 7 tấm Công nghệ: Hydroseal (Không thấm nước). Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32 Hèm khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước. Xuất xứ: 100% Made in Belgium.
Close

Sàn gỗ Quickstep IM1849

809.000 
Standard: V4 Quy cách: 1380 (D) x 190 (R) x 8mm Kích thước 1 hộp: 1,835 m² Số lượng tấm trong một hộp: 7 tấm Công nghệ: Hydroseal (Không thấm nước). Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32 Hèm khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước. Xuất xứ: 100% Made in Belgium.
Close

Sàn gỗ Quickstep IM1860

809.000 
Standard: V4 Quy cách: 1380 (D) x 190 (R) x 8mm Kích thước 1 hộp: 1,835 m² Số lượng tấm trong một hộp: 7 tấm Công nghệ: Hydroseal (Không thấm nước). Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32 Hèm khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước. Xuất xứ: 100% Made in Belgium.
Close

Sàn gỗ Quickstep IM3105

809.000 
Standard: V4 Quy cách: 1380 (D) x 190 (R) x 8mm Kích thước 1 hộp: 1,835 m² Số lượng tấm trong một hộp: 7 tấm Công nghệ: Hydroseal (Không thấm nước). Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32 Hèm khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước. Xuất xứ: 100% Made in Belgium.
Close

Sàn gỗ Quickstep IM3106

809.000 
Standard: V4 Quy cách: 1380 (D) x 190 (R) x 8mm Kích thước 1 hộp: 1,835 m² Số lượng tấm trong một hộp: 7 tấm Công nghệ: Hydroseal (Không thấm nước). Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32 Hèm khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước. Xuất xứ: 100% Made in Belgium.
Close

Sàn gỗ Quickstep IMU1849

1.090.000 
Standard: V4 Quy cách: 1380 (D) x 190 (R) x 12mm Kích thước 1 hộp: 1,311 m² Số lượng tấm trong một hộp: 5 tấm Công nghệ: Hydroseal (Không thấm nước). Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32 Hèm khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước. Xuất xứ: 100% Made in Belgium.
Close

Sàn gỗ Quickstep IMU1854

1.090.000 
Standard: V4 Quy cách: 1380 (D) x 190 (R) x 12mm Kích thước 1 hộp: 1,311 m² Số lượng tấm trong một hộp: 5 tấm Công nghệ: Hydroseal (Không thấm nước). Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32 Hèm khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước. Xuất xứ: 100% Made in Belgium.
Close

Sàn gỗ Quickstep IMU1855

1.090.000 
Standard: V4 Quy cách: 1380 (D) x 190 (R) x 12mm Kích thước 1 hộp: 1,311 m² Số lượng tấm trong một hộp: 5 tấm Công nghệ: Hydroseal (Không thấm nước). Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32 Hèm khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước. Xuất xứ: 100% Made in Belgium.
Close

Sàn gỗ Quickstep IMU1862

1.090.000 
Standard: V4 Quy cách: 1380 (D) x 19 (R) x 12mm Kích thước 1 hộp: 1,311 m² Số lượng tấm trong một hộp: 5 tấm Công nghệ: Hydroseal (Không thấm nước). Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32 Hèm khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước. Xuất xứ: 100% Made in Belgium.
Close

Sàn gỗ Quickstep IMU3105

1.090.000 
Standard: V4 Quy cách: 1380 (D) x 190 (R) x 12mm Kích thước 1 hộp: 1,311 m² Số lượng tấm trong một hộp: 5 tấm Công nghệ: Hydroseal (Không thấm nước). Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32 Hèm khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước. Xuất xứ: 100% Made in Belgium.
Close

Sàn gỗ Quickstep IMU3106

1.090.000 
Standard: V4 Quy cách: 1380 (D) x 190 (R) x 12mm Kích thước 1 hộp: 1,311 m² Số lượng tấm trong một hộp: 5 tấm Công nghệ: Hydroseal (Không thấm nước). Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32 Hèm khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước. Xuất xứ: 100% Made in Belgium.
Close

Sàn gỗ Quickstep U1043

695.000 
Quy cách: 1380mm (D) x 156mm (R) x 8mm Kích thước 1 hộp: 1,722 m² Số lượng tấm trong một hộp: 8 tấm Công nghệ: Hydroseal (Không thấm nước). Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32 Hèm khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước. Xuất xứ: 100% Made in Belgium.