Xương Đà Nhựa PVC Foam Cao Cấp

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Show sidebar
Xương Đà Nhựa PVC Foam Cao Cấp
Close

Đà nhựa iWood PVC10

23.180 
Giá tính theo thanh: 23.180 đ/Thanh Giá tính theo m dài: 19.000đ/m dài Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 10 x 42 x 1220 mm
Xương Đà Nhựa PVC Foam Cao Cấp
Close

Đà nhựa iWood PVC12

26.840 
Giá tính theo thanh: 26.840 đ/Thanh Giá tính theo m dài: 22.000đ/m dài Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 12 x 42 x 1220 mm
Xương Đà Nhựa PVC Foam Cao Cấp
Close

Đà nhựa iWood PVC15

30.500 
Giá tính theo thanh: 30.500 đ/Thanh Giá tính theo m dài: 25.000đ/m dài Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 15 x 42 x 1220 mm
Xương Đà Nhựa PVC Foam Cao Cấp
Close

Đà nhựa iWood PVC17

32.940 
Giá tính theo thanh: 32.940 đ/Thanh Giá tính theo m dài: 27.000đ/m dài Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 17 x 42 x 1220 mm
Xương Đà Nhựa PVC Foam Cao Cấp
Close

Đà nhựa iWood PVC20

42.700 
Giá tính theo thanh: 42.700 đ/Thanh Giá tính theo m dài: 35.000đ/m dài Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 20 x 42 x 1220 mm
Xương Đà Nhựa PVC Foam Cao Cấp
Close

Đà nhựa iWood PVC3

9.760 
Giá tính theo thanh: 9.760 đ/Thanh Giá tính theo m dài: 8.000đ/m dài Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 3 x 42 x 1220 mm
Xương Đà Nhựa PVC Foam Cao Cấp
Close

Đà nhựa iWood PVC5

14.640 
Giá tính theo thanh: 14.640 đ/Thanh Giá tính theo m dài: 12.000đ/m dài Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 5 x 42 x 1220 mm
Xương Đà Nhựa PVC Foam Cao Cấp
Close

Đà nhựa iWood PVC8

18.300 
Giá tính theo thanh: 18.300 đ/Thanh Giá tính theo m dài: 15.000đ/m dài Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 8 x 42 x 1220 mm