Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Show sidebar
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 195_Ivory White

224.250 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 650.325 đ/ thanh Giá bán m dài: 224.250 đ/ m dài Giá bán m2: 1.150.000 đ/m2 Kích thước: 20 x 195 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 195_Light Walnut

224.250 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 650.325 đ/ thanh Giá bán m dài: 224.250 đ/ m dài Giá bán m2: 1.150.000 đ/m2 Kích thước: 20 x 195 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 195_Metallic Grey

224.250 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 650.325 đ/ thanh Giá bán m dài: 224.250 đ/ m dài Giá bán m2: 1.150.000 đ/m2 Kích thước: 20 x 195 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 195_Purplish Blue

224.250 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 650.325 đ/ thanh Giá bán m dài: 224.250 đ/ m dài Giá bán m2: 1.150.000 đ/m2 Kích thước: 20 x 195 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 195_Red Wood

224.250 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 650.325 đ/ thanh Giá bán m dài: 224.250 đ/ m dài Giá bán m2: 1.150.000 đ/m2 Kích thước: 20 x 195 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 195_Yellow-Sandalwood

224.250 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 650.325 đ/ thanh Giá bán m dài: 224.250 đ/ m dài Giá bán m2: 1.150.000 đ/m2 Kích thước: 20 x 195 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 200_Grey

190.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 551.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 190.000 đ/ m dài Giá bán m2: 950.000 đ/m2 Kích thước: 30 x 200 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 200_Red Wood

190.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 551.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 190.000 đ/ m dài Giá bán m2: 950.000 đ/m2 Kích thước: 30 x 200 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 200_Teak

190.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 551.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 190.000 đ/ m dài Giá bán m2: 950.000 đ/m2 Kích thước: 30 x 200 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 200_Walnut

190.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 551.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 190.000 đ/ m dài Giá bán m2: 950.000 đ/m2 Kích thước: 30 x 200 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 202_Gold

175.740 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 509.646 đ/ thanh Giá bán m dài: 175.740 đ/ m dài Giá bán m2: 870.000 đ/m2 Kích thước: 30 x 202 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 202_Merban

175.740 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 509.646 đ/ thanh Giá bán m dài: 175.740 đ/ m dài Giá bán m2: 870.000 đ/m2 Kích thước: 30 x 202 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm