Keo Dán, Bath Ke Inox (3)

Phào Chỉ Nẹp Viền Trang Trí (79)

Xương Đà Nhựa PVC Foam Cao Cấp (8)