Hiển thị 1–12 của 25 kết quả

Show sidebar
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp đặc TWS 142_Cedar

137.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 369.900 đ/ thanh Giá bán m dài: 137.000 đ/ m dài Giá bán m2: 964.789 đ/m2 Kích thước: 10 x 142 x 2700 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp đặc TWS 142_Coffee

137.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 369.900 đ/ thanh Giá bán m dài: 137.000 đ/ m dài Giá bán m2: 964.789 đ/m2 Kích thước: 10 x 142 x 2700 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp đặc TWS148_Cedar

162.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 439.560 đ/ thanh Giá bán m dài: 162.000 đ/ m dài Giá bán m2: 1.100.000 đ/m2 Kích thước: 21 x 148 x 2700 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp đặc TWS148_Coffee

162.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 439.560 đ/ thanh Giá bán m dài: 162.000 đ/ m dài Giá bán m2: 1.100.000 đ/m2 Kích thước: 21 x 148 x 2700 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 195_Ivory White

224.250 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 650.325 đ/ thanh Giá bán m dài: 224.250 đ/ m dài Giá bán m2: 1.150.000 đ/m2 Kích thước: 20 x 195 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 195_Light Walnut

224.250 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 650.325 đ/ thanh Giá bán m dài: 224.250 đ/ m dài Giá bán m2: 1.150.000 đ/m2 Kích thước: 20 x 195 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 195_Metallic Grey

224.250 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 650.325 đ/ thanh Giá bán m dài: 224.250 đ/ m dài Giá bán m2: 1.150.000 đ/m2 Kích thước: 20 x 195 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 195_Purplish Blue

224.250 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 650.325 đ/ thanh Giá bán m dài: 224.250 đ/ m dài Giá bán m2: 1.150.000 đ/m2 Kích thước: 20 x 195 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 195_Red Wood

224.250 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 650.325 đ/ thanh Giá bán m dài: 224.250 đ/ m dài Giá bán m2: 1.150.000 đ/m2 Kích thước: 20 x 195 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 195_Yellow-Sandalwood

224.250 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 650.325 đ/ thanh Giá bán m dài: 224.250 đ/ m dài Giá bán m2: 1.150.000 đ/m2 Kích thước: 20 x 195 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 200_Grey

190.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 551.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 190.000 đ/ m dài Giá bán m2: 950.000 đ/m2 Kích thước: 30 x 200 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Tấm ốp lam sóng TWZ 200_Red Wood

190.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 551.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 190.000 đ/ m dài Giá bán m2: 950.000 đ/m2 Kích thước: 30 x 200 x 2900 mm Bảo hành: 05 năm