Hiển thị tất cả 10 kết quả

Show sidebar
Gỗ Tecwood
Close

Trụ cột rỗng TWE 100_Cedar

580.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 2.088.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 580.000 đ/ m dài Kích thước: 100 x 100 x 3600 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Trụ cột rỗng TWE 100_Coffee

580.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 2.088.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 580.000 đ/ m dài Kích thước: 100 x 100 x 3600 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Trụ cột rỗng TWE 120_Cedar

745.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 2.682.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 745.000 đ/ m dài Kích thước: 120 x 120 x 3600 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Trụ cột rỗng TWE 120_Coffee

745.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 2.682.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 745.000 đ/ m dài Kích thước: 120 x 120 x 3600 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Trụ cột rỗng TWE 150_Cedar

1.230.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 4.428.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 1.230.000 đ/ m dài Kích thước: 150 x 150 x 3600 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Trụ cột rỗng TWE 150_Coffee

1.230.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 4.428.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 1.230.000 đ/ m dài Kích thước: 150 x 150 x 3600 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Trụ cột rỗng TWE 200_Cedar

1.560.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 5.616.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 1.560.000 đ/ m dài Kích thước: 200 x 200 x 3600 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Trụ cột rỗng TWE 200_Coffee

1.560.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 5.616.000 đ/ thanh Giá bán m dài: 1.560.000 đ/ m dài Kích thước: 200 x 200 x 3600 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Trụ cột rỗng TWR 100_Cedar

467.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 1.681.200 đ/ thanh Giá bán m dài: 467.000 đ/ m dài Kích thước: 100 x 100 x 3600 mm Bảo hành: 05 năm
Gỗ Tecwood
Close

Trụ cột rỗng TWR 100_Coffee

467.000 
Giá bán: Giá bán theo thanh: 1.681.200 đ/ thanh Giá bán m dài: 467.000 đ/ m dài Kích thước: 100 x 100 x 3600 mm Bảo hành: 05 năm