Công trình sàn gỗ tự nhiên, Hình ảnh đã thi công, Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu

Sàn gỗ tự nhiên Chiu liu Lào lắp đặt tại quận Tân Phú

1.Tên khách hàng: Anh Thu

2. Địa chỉ công trình: Quận Tân Phú, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn Chiu Liu

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên Chiu liu Lào 750

5. Kích thước ván: 750 x 120 x 15 mm

6. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt vật liệu sàn gỗ tự nhiên Chiu liu Lào này:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.