Công trình sàn gỗ tự nhiên, Công trình sàn xương cá, Hình ảnh đã thi công, Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu

Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Xương cá tại quận 2

1.Tên khách hàng: Anh Thư

2. Địa chỉ công trình: Quận 2, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn Chiu Liu

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Xương cá 450mm

5. Kích thước ván: 450 x 90 x 15 mm

6. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt vật liệu sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Xương cá này:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.