Công trình sàn gỗ tự nhiên, Hình ảnh đã thi công, Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ

Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Nam Phi tại Bình Phước

1.Tên khách hàng: Anh Bình

2. Địa chỉ công trình: Bình Phước

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Nam Phi

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Nam Phi

5. Kích thước ván: 600 x 95 x 15 mm

6. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt vật liệu sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Nam Phi này:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.