Công trình sàn gỗ tự nhiên, Hình ảnh đã thi công, Sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương

Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào Solid tại quận Tân Phú

1.Tên khách hàng: Anh Quang

2. Địa chỉ công trình: Quận Tân Phú, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn Hương Lào Solid

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào Solid 450mm

5. Kích thước ván: 450 x 90 x 15 mm

6. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt vật liệu sàn gỗ tự nhiên Hương Lào Solid này:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.