Công trình sàn xương cá

Sàn gỗ tự nhiên Sồi xương cá thi công tại quận 7

1.Tên khách hàng: Anh Thức

2. Địa chỉ công trình: Quận 7, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn Sồi xương cá lên màu cà xước

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên Sồi Xương cá 900mm

5. Kích thước ván: 900 x 120 x 15. (3) mm

6. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt vật liệu sàn gỗ tự nhiên Sồi Xương cá này:

Sàn gỗ tự nhiên Sồi xương cá lên màu cà xước thi công tại quận 7

Sàn gỗ tự nhiên Sồi xương cá lên màu cà xước thi công tại quận 7

Sàn gỗ tự nhiên Sồi xương cá lên màu cà xước thi công tại quận 7

Sàn gỗ tự nhiên Sồi xương cá lên màu cà xước thi công tại quận 7

Sàn gỗ tự nhiên Sồi xương cá lên màu cà xước thi công tại quận 7

Sàn gỗ tự nhiên Sồi xương cá lên màu cà xước thi công tại quận 7

Sàn gỗ tự nhiên Sồi xương cá lên màu cà xước thi công tại quận 7

Sàn gỗ tự nhiên Sồi xương cá lên màu cà xước thi công tại quận 7

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.