Công trình sàn gỗ tự nhiên, Hình ảnh đã thi công, Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe

Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào lắp đặt tại quận 2

1.Tên khách hàng: Anh Phú

2. Địa chỉ công trình: Quận 2, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn nội thất

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào 450mm

5. Kích thước ván: 450 x 90 x 15 mm

6. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt vật liệu sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào này:

Căm Xe lào 450mm

Ván sàn gỗ tự nhiên

 

Lót sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ tự nhiên giá rẻ

Sàn gỗ Căm Xe quận 2

S

Sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào tại quận 2, HCM

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.