Hình ảnh đã thi công, Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe

Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Solid lắp đặt tại Nguyễn Du, quận 1

1.Tên khách hàng: Anh Phụng

2. Địa chỉ công trình: Quận 1, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn nội thất

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Soild

5. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt vật liệu sàn gỗ tự nhiên Căm Xe này:

Sàn gỗ Căm Xe thi công quận 1

Sàn gỗ phòng ngủ

98y

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.