Công trình sàn gỗ tự nhiên, Hình ảnh đã thi công, Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe

Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Solid lắp đặt tại quận Phú Nhuận

1.Tên khách hàng: Anh Trung

2. Địa chỉ công trình: Quận Phú Nhuận

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn nội thất

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào 600mm

5. Kích thước ván: 600 x 90 x 15 mm

6. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt vật liệu sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào này:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.