Công trình sàn gỗ tự nhiên, Công trình sàn xương cá, Hình ảnh đã thi công, Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe

Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào xương cá lắp đặt tại quận 2

1.Tên khách hàng: Anh Phú

2. Địa chỉ công trình: Quận 2, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn Căm Xe kiểu xương cá

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào 600 mm

5. Kích thước ván: 600 x 90 x 15 mm

6. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt vật liệu sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào kiểu xương cá này:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.