Công trình sàn gỗ tự nhiên, Hình ảnh đã thi công, Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe

Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Solid lắp đặt tại Vĩnh Lộc

1.Tên khách hàng: Anh Bình

2. Địa chỉ công trình: Vĩnh Lộc, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn Căm Xe

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào 750 mm

5. Kích thước ván: 750 x 90 x 15 mm

6. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt vật liệu sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào này:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.