Công trình sàn gỗ tự nhiên, Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe

Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe xương cá lắp đặt tại quận Phú Nhuận

1.Tên khách hàng: Anh Bảo

2. Địa chỉ công trình: Quận Phú Nhuận, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Lót sàn Căm Xe

4. Vật liệu: Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào 450 mm

5. Kích thước ván: 450 x 90 x 15 mm

6. Bảo hành: 02 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công lắp đặt vật liệu sàn gỗ tự nhiên Căm Xe này:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.