Công trình Conwood, Conwood ốp tường trần, Hình ảnh đã thi công

Conwood siding 6 vân gỗ ốp tường, trần tại quận Gò Vấp

1.Tên khách hàng: Anh Quỳnh

2. Địa chỉ công trình: Quận Gò Vấp, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Conwood siding 6 vân gỗ ốp tường, trần

4. Vật liệu: Conwood Siding 6, Gò Vấp

5. Kích thước ván: 3050 x 150 x 8 mm

6. Bảo hành: 05 năm

Hình ảnh conwood ốp tường, trần thi công hoàn thiện:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.