Công trình Conwood, Conwood ốp tường trần, Hình ảnh đã thi công

Conwood Lath 3 cut lắp đặt tại quận Bình Chánh

1.Tên khách hàng: Anh Bình

2. Địa chỉ công trình: Quận Bình Chánh, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Conwood Lath 3 cut ốp trang trí

4. Vật liệu: Conwood Lath 3 cut

5. Kích thước ván: 3050 x 75 x 8 mm

6. Bảo hành: 05 năm

Dưới đây là 1 số hình ảnh thi công Conwood Lath 3 cut trang trí:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.