Công trình Conwood, Conwood ốp tường trần, Hình ảnh đã thi công

Thi công Conwood Mã Lath 4 cut ốp tường tại quận 2

1.Tên khách hàng: Chị Trinh

2. Địa chỉ công trình: Quận 2, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Conwood Mã Lath 4 cut ốp tường

4. Vật liệu: Conwood Mã Lath 4 cut, sơn nước màu cafe sữa, tro đậm, vàng cam

5. Kích thước ván: 3050 x 100 x 11 mm

6. Bảo hành: 05 năm

Hình ảnh conwood ốp ốp cổng thi công hoàn thiện:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.