Công trình Conwood, Conwood ốp tường trần, Hình ảnh đã thi công

Ốp tường Conwood Siding 6 tại quận Phú Nhuận

1.Tên khách hàng: Chị Nguyên

2. Địa chỉ công trình: Quận Phú Nhuận, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Conwood Siding 6 ốp tường

4. Vật liệu: Conwood Siding 6, màu sơn nước Vàng Cam – Cafe sữa

5. Kích thước ván: 3050 x 150 x 8 mm

6. Bảo hành: 05 năm

Hình ảnh conwood ốp ốp tường thi công hoàn thiện:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.