Công trình Conwood, Conwood ốp tường trần, Hình ảnh đã thi công

Thi công Conwood Siding 8 ốp tường tại quận Tân Bình

1.Tên khách hàng: Chị Trúc

2. Địa chỉ công trình: Quận Tân Bình, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Conwood Siding 8 ốp tường

4. Vật liệu: Conwood Siding 8, màu sơn nước Vàng Đỏ – Cafe sữa

5. Kích thước ván: 3050 x 200 x 8 mm

6. Bảo hành: 05 năm

Hình ảnh conwood ốp ốp tường thi công hoàn thiện:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.