Công trình Conwood, Conwood ốp tường trần, Hình ảnh đã thi công

Conwood lath 3 cut thi công ốp tường ở quận 8

1.Tên khách hàng: Anh Phong

2. Địa chỉ công trình: Quận 8, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Conwood lath 3 cut ốp tường

4. Vật liệu: Conwood Lath 3 cut

5. Kích thước ván: 3050 x 75 x 8 mm

6. Bảo hành: 05 năm

Hình ảnh conwood ốp trang trí ngoại thất thi công hoàn thiện:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.