Công trình Conwood, Hình ảnh đã thi công, Thanh lam Conwood

Conwood Siding 6 làm Lam Pergola ngoài trời tại quận Tân Bình

1.Tên khách hàng: Anh Bình

2. Địa chỉ công trình: Quận Tân Bình, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Conwood Siding 6 làm Lam Pergola ngoài trời

4. Vật liệu: Conwood Siding 6, màu sơn cafe sửa tro đậm

5. Kích thước ván: 3050 x 150 x 8 mm

6. Bảo hành: 05 năm

Hình ảnh conwood làm Lam Pergola ngoài trời thi công hoàn thiện:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.