Công trình Conwood, Conwood ốp tường trần, Hình ảnh đã thi công

Conwood Siding 6 ốp tường tại quận 6

1.Tên khách hàng: Anh Phong

2. Địa chỉ công trình: Quận 6, HCM

3. Ứng dụng sản phẩm: Conwood Siding 6 ốp tường

4. Vật liệu: Conwood Siding 6, màu sơn cafe sữa + tro đậm

5. Kích thước ván: 3050 x 150 x 8 mm

6. Bảo hành: 05 năm

Hình ảnh conwood ốp tường thi công hoàn thiện:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.